ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการให้คำปรึกษา ทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย , [Counseling Aspects of Hereditary Thalassemia]
นักวิจัย : กรมอนามัย. ส่วนอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ , Department of Health
คำค้น : Thalassemia -- immunology , Thalassemia -- immunology , Thalassemia -- consultants , Thalassemia -- genetics , การป้องกันและควบคุมโรค , ธาลัสซีเมีย , โรคโลหิตจาง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/1465 , WH170 ก176ร 2540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานการศึกษาผลการวิจัยรูปแบบการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย การศึกษาผลการวิจัยรูปแบบการให้คำปรึกษาทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมียมี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมวิเคราะห์รูปแบบการให้การปรึกษาทางพันธุกรรมศาสตร์โรคเลือดจางธาลัส-ซีเมีย จากสถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับ ซึ่งได้ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อนำรูปแบบที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาวิธีการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบและขั้นตอนการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละสังกัดรวม 25 แห่ง ส่วนใหญ่จะมีการบริการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ ณ คลินิกฝากครรภ์รูปแบบการให้การปรึกษาฯ จะเป็นแบบ Prospective Genetic Counseling ส่วนขั้นตอนการดำเนินงานฯจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จะแตกต่างตรงที่การใช้สื่อในการให้การปรึกษาฯ เท่านั้น2) รูปแบบและขั้นตอนการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา และกลุ่มเครือญาติของผู้ป่วยโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย จะเป็นแบบ Retrospective Genetic Counselling คือ จะให้กับครอบครัวที่มีบุตรอย่างน้อย 1 คน เป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับจะมีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติที่คล้ายคลึงกัน 3) รูปแบบบและขั้นตอนการให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์โรคเลือดจางธาลัสซีเมียในกลุ่มหญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์ โดยดำเนินการในกลุ่มของโรงพยาบาลน่าน รูปแบบจะเป็นแบบ Prospective Genetic Counseling ให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ข้อมูลของโรค โอกาสเสี่ยงของการมีบุตรเป็นโรค และการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการมีคู่ครองที่เป็นพาหะของโรคชนิดเดียวกัน เพื่อมิให้กำเนิดบุตรเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย ในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มนักเรียนประถมศึกษา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :