ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การกำหนดและควบคุมราคายา : ก่อนขาย (หลังขึ้นทะเบียนยา) เมื่อคัดเลือกเข้าบัญชียาแห่งชาติ และโดยผู้จ่ายค่ายารายใหญ่ , Drug price control strategies at three levels: registration, durg selection to the National Drug List, and by major payers
นักวิจัย : ชะอรสิน สุขศรีวงศ์
คำค้น : บัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ , ยา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs2024 , http://hdl.handle.net/11228/3752 , QV55 ช377ก 2555 , 53-066
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การกาหนดและควบคุมราคายาแบบต่างๆ ที่ต่างประเทศใช้ในระหว่างการขึ้นทะเบียน(ก่อนยาออกจาหน่าย), เมื่อคัดเลือกเข้าบัญชียาแห่งชาติ, และ โดยผู้จ่ายค่ายารายใหญ่ 2. ใช้กรณีศึกษาวิเคราะห์งบประมาณที่ควรจะลดลงหากมีการควบคุมราคายาในระหว่างการขึ้นทะเบียน/ก่อนยาออกจาหน่าย 3. เพื่อพัฒนาแนวทางและคาแนะนาในการเลือกใช้กลยุทธ์การกาหนดและควบคุมราคายาให้เหมาะสมกับประเภทยา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :