ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้บริการทันตกรรมแก่ผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา
นักวิจัย : สถาบันราชานุกูล
คำค้น : บริการทันตกรรม , ทันตกรรมผู้บกพร่องด้านพัฒนาการ , ทันตกรรมผู้บกพร่องด้านสติปัญญา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs2020 , http://hdl.handle.net/11228/3730 , WU20.5 ก493 2555 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันราชานุกูล ได้จัดอบรมทันตบุคลากร ได้แก่ ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล และผู้ช่วยทันตแพทย์ ในงานทันตกรรมสำหรับผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา โดยได้อบรมด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ เนื้อหาหลักสูตรสอนเกี่ยวกับ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กพิเศษ การสื่อสาร และจิตวิทยาสำหรับเด็กพิเศษและผู้ปกครอง การจัดฝึกท่าและตำแหน่งผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว การจัดการพฤติกรรมทางทันตกรรมในเด็กพิเศษ การเตรียมการบริการทันตกรรมสำหรับผู้พิการ รวมถึงการให้ทันตสุขศึกษาแก่เด็กพิเศษทั้งในเด็กโตและเด็กเล็ก

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ(สสพ.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

บรรณานุกรม :