ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประชาสัมพันธ์(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) การฝึกซ้อม/ การเตรียมพร้อม รับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย(กรณีศึกษาการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จ.ระยอง)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประชาสัมพันธ์(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) การฝึกซ้อม/ การเตรียมพร้อม รับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย(กรณีศึกษาการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จ.ระยอง)
นักวิจัย : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คำค้น : บริการพยาบาลฉุกเฉิน , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1865 , http://hdl.handle.net/11228/3343 , WX215 ส183ร 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.)เพื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

บรรณานุกรม :
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . (2552). โครงการประชาสัมพันธ์(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) การฝึกซ้อม/ การเตรียมพร้อม รับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย(กรณีศึกษาการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จ.ระยอง).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . 2552. "โครงการประชาสัมพันธ์(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) การฝึกซ้อม/ การเตรียมพร้อม รับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย(กรณีศึกษาการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จ.ระยอง)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . "โครงการประชาสัมพันธ์(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) การฝึกซ้อม/ การเตรียมพร้อม รับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย(กรณีศึกษาการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จ.ระยอง)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . โครงการประชาสัมพันธ์(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) การฝึกซ้อม/ การเตรียมพร้อม รับมือกับวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย(กรณีศึกษาการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน จ.ระยอง). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.