ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute
คำค้น : Health Insurance Systems , Accidents, Traffic , Insurance, Accident , Health Expenditures , ระบบประกันสุขภาพ , อุบัติเหตุจราจร , ประกันอุบัติเหตุ , ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล , นโยบายด้านสุขภาพ -- กฏหมายระเบียบข้อบังคับ , ผู้ประสบเหตุจราจร
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1388 , http://hdl.handle.net/11228/1531 , WA275 ส181ก 2551 , 50-010-6
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . (2551). การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . 2551. "การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . "การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health Systems Research Institute . การแถลงข่าวเรื่องทางสว่างของผู้ประสบเหตุจราจร. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.