ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพระดับตำบลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
นักวิจัย : สุริยะ วงศ์คงคาเทพ , ภูษิต ประคองสาย , สุณี วงศ์คงคาเทพ , อังคณา จรรยากุึลวงศ์
คำค้น : กองทุนสุขภาพ , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ , ไม่มีข้อมูล , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1752 , http://hdl.handle.net/11228/3125 , W160 ส863ก 2553 , 51-005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :