ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ , ศูนย์แพทย์ชุมชนภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์แพทย์ชุมชน 9 แห่ง , ต้นทุนต่อหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชน 6 จังหวัด
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร , กันยา บุญธรรม , ทัศนีย์ ญาณะ , ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ , กฤษณา คำมูล , สุกัลยา คงสวัสดิ์
คำค้น : หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , บริการทางการแพทย์ , ประกันสุขภาพ , สาธารณสุขมูลฐาน , บริการสุขภาพ , ต้นทุนต่อหน่วย
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , ไม่มีข้อมูล , สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล , สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน , ไม่มีข้อมูล , กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : 9789741113965 , hs1782 , http://hdl.handle.net/11228/3122 , W84.JT3 ส381ง 2553 , W84.JT3 ส381ง 2553 ฉ.2 , 53-020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

หนังสือในชุดรวมผลงานวิจัยของสำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) พ.ศ. 2550-2552 เล่มที่ 4

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , กันยา บุญธรรม , ทัศนีย์ ญาณะ , ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ , กฤษณา คำมูล , สุกัลยา คงสวัสดิ์ . (2553). งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , กันยา บุญธรรม , ทัศนีย์ ญาณะ , ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ , กฤษณา คำมูล , สุกัลยา คงสวัสดิ์ . 2553. "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , กันยา บุญธรรม , ทัศนีย์ ญาณะ , ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ , กฤษณา คำมูล , สุกัลยา คงสวัสดิ์ . "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร , กันยา บุญธรรม , ทัศนีย์ ญาณะ , ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ , กฤษณา คำมูล , สุกัลยา คงสวัสดิ์ . งานวิจัยเพื่อการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.