ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการดำเนินงานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินงานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน
นักวิจัย : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คำค้น : บริการการแพทย์ฉุกเฉิน , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1859 , http://hdl.handle.net/11228/3337 , WB105 ส181ร 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.) เพื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.).สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

บรรณานุกรม :
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . (2552). ผลการดำเนินงานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . 2552. "ผลการดำเนินงานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . "ผลการดำเนินงานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . ผลการดำเนินงานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.