ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ
นักวิจัย : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คำค้น : บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล , ภัยพิบัติ , บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1860 , http://hdl.handle.net/11228/3338 , WB105 ส181ร 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.) เพื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

บรรณานุกรม :
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . (2552). ผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . 2552. "ผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . "ผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . ผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.