ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่
นักวิจัย : ยุวดี คาดการณ์ไกล
คำค้น : อนามัยสิ่งแวดล้อม , การส่งเสริมสุขภาพ , ปัญหาสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1970 , http://hdl.handle.net/11228/3671 , WA754 ย442ก 2555 , 53-058
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ยุวดี คาดการณ์ไกล . (2555). การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยุวดี คาดการณ์ไกล . 2555. "การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยุวดี คาดการณ์ไกล . "การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
ยุวดี คาดการณ์ไกล . การสำรวจสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระดับพื้นที่. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.