ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์บทเรียน Theme based research: การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจาก Hospital Care สู่ Primary Care

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์บทเรียน Theme based research: การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจาก Hospital Care สู่ Primary Care
นักวิจัย : ทัศนีย์ ญาณะ
คำค้น : การบริหารโรงพยาบาล , การบริการสาธารณสุข , การพัฒนาโรงพยาบาล , ระบบบริการปฐมภูมิ , Hospital Care , Primary Care
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1760 , http://hdl.handle.net/11228/3070 , WX150 ท364ก 2553 , 53-067
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ญาณะ . (2553). การสังเคราะห์บทเรียน Theme based research: การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจาก Hospital Care สู่ Primary Care.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทัศนีย์ ญาณะ . 2553. "การสังเคราะห์บทเรียน Theme based research: การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจาก Hospital Care สู่ Primary Care".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ทัศนีย์ ญาณะ . "การสังเคราะห์บทเรียน Theme based research: การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจาก Hospital Care สู่ Primary Care."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553. Print.
ทัศนีย์ ญาณะ . การสังเคราะห์บทเรียน Theme based research: การพัฒนาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลจาก Hospital Care สู่ Primary Care. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2553.