ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีที่หนึ่ง พ.ศ. 2553

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีที่หนึ่ง พ.ศ. 2553 , การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คำค้น : ค่าบริการทางการแพทย์ , สวัสดิการข้าราชการบำนาญ , ระบบประกันสุขภาพ , สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1877 , http://hdl.handle.net/11228/3416 , W74 ก514 2554 , T53-14
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . (2554). การดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีที่หนึ่ง พ.ศ. 2553.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . 2554. "การดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีที่หนึ่ง พ.ศ. 2553".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . "การดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีที่หนึ่ง พ.ศ. 2553."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . การดำเนินการตามแผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยา ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีที่หนึ่ง พ.ศ. 2553. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.