ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในระดับใบสั่งยาตามตัวชี้วัดที่กำหนดของโรงพยาบาลนำร่อง 34 แห่ง ในภาพรวม เปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2554

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในระดับใบสั่งยาตามตัวชี้วัดที่กำหนดของโรงพยาบาลนำร่อง 34 แห่ง ในภาพรวม เปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2554 , การศึกษาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ภายใต้ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คำค้น : ค่าบริการทางการแพทย์ , สวัสดิการข้าราชการบำนาญ , ระบบประกันสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1878 , http://hdl.handle.net/11228/3417 , W74 ก514 2554 , T53-14
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . (2554). การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในระดับใบสั่งยาตามตัวชี้วัดที่กำหนดของโรงพยาบาลนำร่อง 34 แห่ง ในภาพรวม เปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2554.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . 2554. "การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในระดับใบสั่งยาตามตัวชี้วัดที่กำหนดของโรงพยาบาลนำร่อง 34 แห่ง ในภาพรวม เปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2554".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . "การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในระดับใบสั่งยาตามตัวชี้วัดที่กำหนดของโรงพยาบาลนำร่อง 34 แห่ง ในภาพรวม เปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2554."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554. Print.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . การวิเคราะห์ข้อมูลการสั่งใช้ยาในระดับใบสั่งยาตามตัวชี้วัดที่กำหนดของโรงพยาบาลนำร่อง 34 แห่ง ในภาพรวม เปรียบเทียบก่อน และหลังดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 ถึงปีงบประมาณ 2554. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2554.