ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ
นักวิจัย : ลัดดา ดำริการเลิศ
คำค้น : บ้านพักคนชรา , สถานดูแลผู้สูงอายุ , การดูแลผู้สูงอายุ , การบริการสาธารณสุข , ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : hs1912 , http://hdl.handle.net/11228/3409 , WT27 ล238ก 2554 , T52-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการหรือสถาบัน จากเอกสารทางวิชาการ ประสบการณ์สถานบริการหรือสถาบันที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทย และจากการศึกษาดูงานสถานบริการหรือสถาบันในต่างประเทศที่มีบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง และเพื่อพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานการบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการหรือสถาบัน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

บรรณานุกรม :