ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทเรียนระบบวิจัยสุขภาพ กรณีศึกษา 8 ประเทศ และแนวทางการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
นักวิจัย : ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ , ธีระ วรธนารัตน์
คำค้น : ระบบวิจัยสุขภาพ , สุขภาพ , ระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : จเร วิชาไทย , สายศิริ ด่านวัฒนะ , มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , อิสระ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : 978-974-299-170-8 , hs1908 , http://hdl.handle.net/11228/3407 , WA395 ภ363บ 2554
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยหวังจะทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย ทางคณะผู้วิจัยได้คัดเลือกกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบวิจัยสุขภาพในประเทศต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 8 ประเทศ โดยมีทั้งประเทศจากทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย (สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวีเดน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์) ที่แสดงให้เห็นความสำเร็จในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ แต่ละประเทศมีแนวทางการพัฒนาที่มีทั้งปัจจัยคล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ทางคณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทเรียนที่ได้จากกรณีศึกษา และทำการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

จัดทำเป็น e-book ไม่พิมพ์เป็นเล่ม

บรรณานุกรม :