ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสร้างการเรียนรู้จากการศึกษาสู่สาธารณะ : กรณีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยความไม่สงบจากการชุมนุม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างการเรียนรู้จากการศึกษาสู่สาธารณะ : กรณีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยความไม่สงบจากการชุมนุม
นักวิจัย : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
คำค้น : บริการพยาบาลฉุกเฉิน , สาธารณภัย , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1870 , http://hdl.handle.net/11228/3349 , WX215 ส183ร 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . (2552). โครงการสร้างการเรียนรู้จากการศึกษาสู่สาธารณะ : กรณีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยความไม่สงบจากการชุมนุม.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . 2552. "โครงการสร้างการเรียนรู้จากการศึกษาสู่สาธารณะ : กรณีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยความไม่สงบจากการชุมนุม".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . "โครงการสร้างการเรียนรู้จากการศึกษาสู่สาธารณะ : กรณีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยความไม่สงบจากการชุมนุม."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ . โครงการสร้างการเรียนรู้จากการศึกษาสู่สาธารณะ : กรณีการวางแผนและเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยความไม่สงบจากการชุมนุม. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.