ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการด้านจริยธรรมผู้มีหน้าที่ทบทวนพิจารณาการศึกษาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
นักวิจัย : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ , ThaiHealth Global Link Initiative Program
คำค้น : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ , วิจัย--จรรยาบรรณ , การทดลองในคน , การทดลองในมนุษย์ , จรรยาบรรณแพทย์ , Consumer Empowerment , จริยธรรม , การวิจัยทางชีวเวชศาสตร์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : hs1408 , http://hdl.handle.net/11228/645 , W20.55.H9 น927 2552 , 50ข053-1
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แนวทางฉบับนี้ได้รับการเสนอแนะจากองค์การอนามัยโลก และสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงองค์การ คุณภาพ และมาตรฐานของการทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมทั่วโลก แนวทางฉบับนี้คำนึงถึงสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันได้เสนอข้อแนะนำให้พยายามบรรลุถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกันในระดับที่ดีที่สุดที่พึงกระทำด้วย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์,ThaiHealth Global Link Initiative Program

บรรณานุกรม :