ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553
นักวิจัย : ลือชัย ศรีเงินยวง
คำค้น : อาสาสมัครสาธารณสุข , การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : hs1951 , http://hdl.handle.net/11228/3637 , W84.5 ล517ต 2555 , 53-002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
ลือชัย ศรีเงินยวง . (2555). ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลือชัย ศรีเงินยวง . 2555. "ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ลือชัย ศรีเงินยวง . "ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
ลือชัย ศรีเงินยวง . ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนานโยบายการสนับสนุนศักยภาพอสม. สู่การบริการระบบสุขภาพชุมชน ปี 2553. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.