ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
นักวิจัย : จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , โสภิดา ทองโสภิต , พลพิบูล สตางค์พุฒิ
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ , Health Insurance Systems , ประกันสุขภาพ , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค , สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : hs1480 , http://hdl.handle.net/11228/2470 , W100 จ542กศ 2551 , 50ค009-6
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไม่มีตัวเล่ม

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , โสภิดา ทองโสภิต , พลพิบูล สตางค์พุฒิ . (2551). การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , โสภิดา ทองโสภิต , พลพิบูล สตางค์พุฒิ . 2551. "การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , โสภิดา ทองโสภิต , พลพิบูล สตางค์พุฒิ . "การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551. Print.
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , นเรศ ดํารงชัย , ปวรภัส โพธิสุข , โสภิดา ทองโสภิต , พลพิบูล สตางค์พุฒิ . การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2551.