ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมการวิเคราะห์ภาพและนับจำนวนเซลล์
นักวิจัย : พรชัย  พฤกษ์ภัทรานนต์ , ปลื้มจิต บุณยพิพัฒน์
คำค้น : โปรแกรมการวิเคราะห์ , จำนวนเซลล์ , ตติยภูมิ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , การนับจำนวนเซลล์ , เซลล์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย , สงขลา
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :