ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 , เจตนารมณ์สุขภาพชุมชน , ทิศทางสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่ของประเทศไทย
นักวิจัย : พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
คำค้น : เจตนารมณ์ , สุขภาพชุมชน , สาธารณสุขมูลฐาน , community health , community health & primary care expo 2009 , มหกรรมสุขภาพชุมชน , Pcu expo
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อเจตนารมณ์สุขภาพชุมชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00-14.30 น.ณ ห้องแกรนด์ไดมอน อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . (2552). สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . 2552. "สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . "สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . สรุปสาระสำคัญมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.