ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต , เจตนารมณ์สุขภาพชุมชน
นักวิจัย : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
คำค้น : สุขภาพชุมชน , บริการปฐมภูมิ , สาธารณสุขมูลฐาน , การสาธารณสุข , community health , community health & primary care expo 2009 , มหกรรมสุขภาพชุมชน , Pcu expo
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2321
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อเจตนารมณ์สุขภาพชุมชน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00-14.30 น.ณ ห้องแกรนด์ไดมอน อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . (2552). บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . 2552. "บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . "บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ . บริการปฐมภูมิ อะไร และอย่างไรสู่อนาคต. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.