ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการความรู้กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
คำค้น : การจัดการความรู้ , การแก้ปัญหา , ชายแดนภาคใต้ , พื้นที่ภาคใต้ , สันติสุขภาวะ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2173
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนาวิชาการการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :