ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส
นักวิจัย : สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , Somkiat Wattanasirichaigoon
คำค้น : อาเซียน , ASEAN Economic Community , สุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , Health systems research institute
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนต์ กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , Somkiat Wattanasirichaigoon . (2556). วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , Somkiat Wattanasirichaigoon . 2556. "วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , Somkiat Wattanasirichaigoon . "วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล , Somkiat Wattanasirichaigoon . วิจัยสุขภาพไทยสู่ประชาคมอาเซียน : วิกฤติหรือโอกาส. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.