ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ , กลไกและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพ
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , ทัสนีย์ จันทร์น้อย , บุญชัย กิจสนาโยธิน , กฤติยา ศรีประเสริฐ , เทียม อังสาชน
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , ระบบประกันสุขภาพ , ความเหลื่อมล้ำ , ความเป็นธรรม , ระบบบริการสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (กรุงเทพมหานคร)

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , ทัสนีย์ จันทร์น้อย , บุญชัย กิจสนาโยธิน , กฤติยา ศรีประเสริฐ , เทียม อังสาชน . (2556). การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , ทัสนีย์ จันทร์น้อย , บุญชัย กิจสนาโยธิน , กฤติยา ศรีประเสริฐ , เทียม อังสาชน . 2556. "การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , ทัสนีย์ จันทร์น้อย , บุญชัย กิจสนาโยธิน , กฤติยา ศรีประเสริฐ , เทียม อังสาชน . "การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , ทัสนีย์ จันทร์น้อย , บุญชัย กิจสนาโยธิน , กฤติยา ศรีประเสริฐ , เทียม อังสาชน . การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.