ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

P4P: Pay for Performance

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : P4P: Pay for Performance , การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในมุมมองนักวิชาการสาธารณสุข
นักวิจัย : ยงยุทธ พงษ์สุภาพ
คำค้น : Pay for Performance , P4P , ค่าตอบแทน , การบริหารผลตอบแทน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3834
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . (2556). P4P: Pay for Performance.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . 2556. "P4P: Pay for Performance".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . "P4P: Pay for Performance."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
ยงยุทธ พงษ์สุภาพ . P4P: Pay for Performance. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.