ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน , การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์
นักวิจัย : รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง
คำค้น : Pay for Performance , P4P , ค่าตอบแทน , การบริหารผลตอบแทน
หน่วยงาน : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ผู้ร่วมงาน : มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3835
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :