ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพไทย , ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ
นักวิจัย : ประจักษวิช เล็บนาค
คำค้น : ระบบหลักประกันสุขภาพ , ความเหลื่อมล้ำ , ความเป็นธรรม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3805
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (กรุงเทพมหานคร)

บรรณานุกรม :
ประจักษวิช เล็บนาค . (2556). ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ประจักษวิช เล็บนาค . 2556. "ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ประจักษวิช เล็บนาค . "ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
ประจักษวิช เล็บนาค . ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบหลักประกันสุขภาพไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.