ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
นักวิจัย : สุพล ลิมวัฒนานนท์
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , ความเหลื่อมล้ำ , ความเป็นธรรม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3814
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (กรุงเทพมหานคร)

บรรณานุกรม :
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . (2556). ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . 2556. "ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . "ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
สุพล ลิมวัฒนานนท์ . ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.