ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ
นักวิจัย : ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล
คำค้น : การพยาบาลฉุกเฉิน , ความเหลื่อมล้ำ , ความเป็นธรรม , ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน , 3 กองทุน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (กรุงเทพมหานคร)

บรรณานุกรม :
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล . (2556). ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล . 2556. "ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล . "ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล . ผลการประเมินนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ 3 กองทุนประกันสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.