ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ , ความเหลื่อมล้าระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย , สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ , ความเหลื่อมล้า , ความเป็นธรรม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (กรุงเทพมหานคร)

บรรณานุกรม :
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์ . (2556). สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์ . 2556. "สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์ . "สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556. Print.
สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์ . สถานการณ์ความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2556.