ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบต่อการแต่งงานระหว่างหญิงไทยกับชาวต่างชาติ , R2R Success story : สุขภาวะทางเพศ, โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล, ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลชุมชน
นักวิจัย : มัลลิกา จุนจักร์
คำค้น : การสมรส , การแต่งงานข้ามชาติ , การแต่งงาน
หน่วยงาน : โรงพยาบาลหนองวัวซอ
ผู้ร่วมงาน : จังหวัดอุดรธานี. โรงพยาบาลหนองวัวซอ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2635
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : จากชุมชนสู่นโยบาย R2R Success story: สุขภาวะทางเพศ, โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล, ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

บรรณานุกรม :