ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มุมมองของ HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม
นักวิจัย : ราม รังสินธุ์
คำค้น : R2R , ส่งเสริมการวิจัย , HA , การทำวิจัย , คำถามวิจัย , การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
หน่วยงาน : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ผู้ร่วมงาน : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง Topas ชั้น 2 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

บรรณานุกรม :