ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic , ผู้ให้บริการ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
นักวิจัย : วัชรา บุญสวัสดิ์
คำค้น : โรคหืด , หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3479
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, World health organization

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
วัชรา บุญสวัสดิ์ . (2555). คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . 2555. "คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . "คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
วัชรา บุญสวัสดิ์ . คลินิคโรคหืดแบบง่าย Easy Asthma Clinic. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.