ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความจริงที่ภาคใต้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความจริงที่ภาคใต้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
คำค้น : ชายแดนภาคใต้ , พื้นที่ภาคใต้ , การจัดการความรู้ , สันติสุขภาวะ , วิเคราะห์สถานการณ์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการสัมมนาวิชาการการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะภาคใต้ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี . (2550). ความจริงที่ภาคใต้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี . 2550. "ความจริงที่ภาคใต้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี . "ความจริงที่ภาคใต้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี . ความจริงที่ภาคใต้ : การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.