ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่ , Area Health System Management , การจัดการสุขภาพระดับพื้นที่กับการปฏิรูประบบสุขภาพในทศวรรษที่สอง
นักวิจัย : วินัย ลีสมิทธิ์
คำค้น : การบริหารระบบสุขภาพ , ระบบสุขภาพระดับพื้นที่ , locality health system , เขตสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, สำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, World health organization

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
วินัย ลีสมิทธิ์ . (2555). การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วินัย ลีสมิทธิ์ . 2555. "การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
วินัย ลีสมิทธิ์ . "การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
วินัย ลีสมิทธิ์ . การบริหารระบบสุขภาพแบบเขตพื้นที่. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.