ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและการเปลี่ยนชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ
นักวิจัย : อัมพาภรณ์ เตชธนางกูร , พรรณิภา สืบสุข , พวงทอง ศิริพานิช , สุรีย์ สมประดีกุล
คำค้น : ปอดอักเสบ--การป้องกันและควบคุม , ภาวะปอดอักเสบ , การติดเชื้อ , VAP , เครื่องช่วยหายใจ , การเปลี่ยนชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ , ventilator associated pneumonia
หน่วยงาน : โรงพยาบาลศิริราช
ผู้ร่วมงาน : โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลศิริราช
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 4 : R2R in Excellent center แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย 5 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัล R2R (รางวัลดีเด่น) วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง Peridot ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

บรรณานุกรม :