ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ , การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ
นักวิจัย : สุพัตรา ศรีวณิชชากร
คำค้น : ระบบคุณภาพ , สุขภาพชุมชน , สุขภาพปฐมภูมิ , การพัฒนาคุณภาพบริการ , การพัฒนาคุณภาพ , บริการปฐมภูมิ , community health & primary care expo 2009 , community health , Pcu expo
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2383
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ,กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ การพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้สู่การพัฒนาบริการปฐมภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องย่อยที่ 5 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . (2552). ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . 2552. "ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . "ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552. Print.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร . ความเชื่อมโยงของระบบคุณภาพและ มาตรฐานต่างๆ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2552.