ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการ “12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
คำค้น : เวชศาสตร์ครอบครัว , ผลการดำเนินโครงการ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : hs1824 , http://hdl.handle.net/11228/3301 , WB110 ผ191 2553 , 53-020
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประกอบด้วย 1. รายงานการจัดประชุมวิชาการ 12 ปี กับการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่โรสการ์เดนท์ สวนสามพราน นครปฐม ครอบคุลมเนื้อหากระบวนการ เนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมระหว่างการประชุมวิชาการ และรายงานการประเมินผลหลังการจัดประชุมวิชาการ 2. ภาคผนวก ส่วนที่ 1 เนื้อหาจากการบรรยายและจากเวทีเสวนาวิชาการ “เวชศาสตร์ครอบครัว : มุมมองและการสนับสนุนจากภาคนโยบาย” - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับการพัฒนาประเทศไทย - เวชปฏิบัติครอบครัวกับการปฏิรูประบบสุขภาพไทย - บทบาทการสนับสนุนการพัฒนาเวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศไทย ส่วนที่ 2 รวบรวมผลงานเรื่องเล่า / งานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ / เครื่องมือและแทคติกในเวชปฏิบัติครอบครัว(Tool &Tip in Family Practice) / ความคิดและทิศทางจากมุมมองแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว(ตัวตนคนFammed) - งานวิจัยในระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care Research) - ประสบการณ์และบทเรียนการพัฒนาระบบบริการ (Health service and system development) - เรื่องเล่าจากการดูแลของแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว (Story Telling) - เครื่องมือและแทคติกในเวชปฏิบัติครอบครัว(Tool &Tip in Family Practice)ใน 4 มิติ (การบริการ) Conflict Management in Family and community (การเรียนการสอน) สอนง่ายๆ สไตล์ Fam Med (การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ) ง่าย มัน ดี มีสุข กับ R2R (การบริหารจัดการทีม) บริหารคน บริหารนาย ง่ายนิดเดียว - ตัวตนคนFammed : ฝันที่อยากให้เป็นในเวชปฏิบัติครอบครัว คุณค่าของเวชศาสตร์ครอบครัว ส่วนที่ 3 รายงานการประเมินผลหลังการจัดประชุมวิชาการ ภาคผนวก รายการสื่อการประชุม/ ไฟล์นำเสนอวิทยากร/ หนังสือประกอบการประชุมวิชาการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :