ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พ.ร.บ.ความรับผิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาในเวชปฏิบัติ : เอกสารประกอบการสัมนาเรื่อง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กับปัญหาการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 29 มีนาคม 2548
นักวิจัย : บรรเจิด สิงคะเนติ , ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ (กสจ.) , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะนิติศาสตร์
คำค้น : Legislation, Medicine , Health Personnel , Public Health -- legislation , กฎหมาย , บุคลากรสาธารณสุข , สาธารณสุข -- ระเบียบข้อบังคับ , พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539
หน่วยงาน : ศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ (กสจ.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/964 , W32 ศ811พ 2548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :