ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ
นักวิจัย : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ , นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ , พจน์ กริชไกรวรรณ , Komatra Chuengsatiansup , Nongluk Tongsinsat , Pon Krikaiwan
คำค้น : การปฏิรูประบบสุขภาพ , ปรัชญาทางการแพทย์ , สุขภาพองค์รวม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : On loan at HSRI library , http://hdl.handle.net/11228/957 , WA525 ก941ม 2547 , C409
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : th
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หนังสือประกอบงานประชุมวิชาการหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข"ร่วมสร้างสุขภาพสังคม สู่สังคมแห่งสันติภาพ" ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :