ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จากครรภ์มารดาสู่อนาคต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จากครรภ์มารดาสู่อนาคต
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
คำค้น : ครรภ์มารดา , อนาคต , พัฒนาการ , การเจริญเติบโต
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/580 , M416-01
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 หนึ่งทศวรรษ สวรส.วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย "จากครรภ์มารดาสู่อนาคต"

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . (2545). จากครรภ์มารดาสู่อนาคต.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . 2545. "จากครรภ์มารดาสู่อนาคต".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . "จากครรภ์มารดาสู่อนาคต."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ . จากครรภ์มารดาสู่อนาคต. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.