ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Health-Adjusted Life Expectancy (HALE)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Health-Adjusted Life Expectancy (HALE)
นักวิจัย : พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , อังสนา บุญธรรม
คำค้น : Health-Adjusted Life Expectancy , เครื่องมือวัด , ดัชนีชี้วัด , HALE , สถานะสุขภาพ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/529 , T407-05
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 หนึ่งทศวรรษ สวรส.วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือชี้วัดสถานะสุขภาพประชากรไทย

บรรณานุกรม :
พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , อังสนา บุญธรรม . (2545). Health-Adjusted Life Expectancy (HALE).
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , อังสนา บุญธรรม . 2545. "Health-Adjusted Life Expectancy (HALE)".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , อังสนา บุญธรรม . "Health-Adjusted Life Expectancy (HALE)."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , อังสนา บุญธรรม . Health-Adjusted Life Expectancy (HALE). นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.