ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY
นักวิจัย : ยศ ตีระวัฒนานนท์ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
คำค้น : ดัชนีวัด , อายุขัย , DALY , สถานะสุขภาพ , ตัวชี้วัด
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/526 , T407-02
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 หนึ่งทศวรรษ สวรส.วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือชี้วัดสถานะสุขภาพประชากรไทย

บรรณานุกรม :
ยศ ตีระวัฒนานนท์ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ . (2545). ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยศ ตีระวัฒนานนท์ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ . 2545. "ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
ยศ ตีระวัฒนานนท์ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ . "ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
ยศ ตีระวัฒนานนท์ , สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ . ดัชนีวัดสถานะสุขภาพ : จากอายุขัยเฉลี่ย จนถึง DALY. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.