ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย
นักวิจัย : เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
คำค้น : นโยบายสุขภาพ , ข้อเสนอเชิงนโยบาย , พรรคการเมือง , เลือกตั้งทั่วไป , นโยบายการเมือง
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/675
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . (2550). นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . 2550. "นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . "นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550. Print.
เครือข่ายนักวิชาการด้านสุขภาพ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . นโยบายสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2550.