ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
นักวิจัย : สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์ , บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ , พินทุสร เหมพิสุทธิ์
คำค้น : ระบบบริการสาธารณสุข , ระบบหลักประกันสุขภาพ , ความเป็นธรรม , ความเหลื่อมล้ำ
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3820 , HX100 ส616ค 2556
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยฉบับนี้ เป็นรายงานการสังเคราะห์สถานการณ์ของระบบประกันสุขภาพไทยในปัจจุบัน ที่มาจากรายงานผลการศึกษาต่างๆ และจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังจะช่วยสะท้อนการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพที่ผ่านมาและทิศทางการขับเคลื่อนไปสู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมภายใต้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพไทย

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :