ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมืองและขยะ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เมืองและขยะ
นักวิจัย : จิตติ มงคลชัยอรัญญา
คำค้น : เมืองและขยะ , ปัญหาสิ่งแวดล้อม , การจัดการขยะ , ขยะ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/518 , M424-03
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 หนึ่งทศวรรษ สวรส.วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : เมืองน่าอยู่ : เพื่อสุขภาพสังคม สู่สังคมสันติภาพ

บรรณานุกรม :
จิตติ มงคลชัยอรัญญา . (2545). เมืองและขยะ.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิตติ มงคลชัยอรัญญา . 2545. "เมืองและขยะ".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
จิตติ มงคลชัยอรัญญา . "เมืองและขยะ."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545. Print.
จิตติ มงคลชัยอรัญญา . เมืองและขยะ. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2545.