ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล
นักวิจัย : พฤกษา บุกบุญ
คำค้น : R2R , Routine to research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3628
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารสรุปการประชุม จากงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
พฤกษา บุกบุญ . (2555). สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พฤกษา บุกบุญ . 2555. "สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
พฤกษา บุกบุญ . "สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
พฤกษา บุกบุญ . สรุปประชุม เรื่อง R2R Clinic: เขียนบทคัดย่ออย่างไรถึงไม่ได้รางวัล. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.