ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R
นักวิจัย : โศภณา หิรัญบูรณะ , พรพิมล ผดุงสงฆ์
คำค้น : R2R , Routine to research
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , รพ.พระนครศรีอยุธยา
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/3631
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารสรุปการประชุม จากงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :
โศภณา หิรัญบูรณะ , พรพิมล ผดุงสงฆ์ . (2555). สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
โศภณา หิรัญบูรณะ , พรพิมล ผดุงสงฆ์ . 2555. "สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
โศภณา หิรัญบูรณะ , พรพิมล ผดุงสงฆ์ . "สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555. Print.
โศภณา หิรัญบูรณะ , พรพิมล ผดุงสงฆ์ . สรุปประชุม เรื่อง ยกระดับสนับสนุนการบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2555.