ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2555 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
นักวิจัย : สมพนธ์ ทัศนิยม , สมบูรณ์ เทียนทอง , ทัศนีย์ ญานะ , สมหญิง อุ้มบุญ
คำค้น : บทคัดย่อ , ผลงานR2R , Routine , R2R
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : วิจารณ์ พานิช , สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ , พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข , มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยมหิดล. สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน , ไม่มีข้อมูล , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ , สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : 9789742991838 , hs1952 , http://hdl.handle.net/11228/3537 , W20.5 บ125 2555 , 55-016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานวิจัย R2R ปี 2555 ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินรอบแรก เพื่อเป็นฐานข้อมูลความรู้และสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 5 (Routine to research : R2R) : วิถี R2R เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

บรรณานุกรม :